วิธีทดสอบฮีตเตอร์?

2023-07-09 17:33 1,072
การจัดอันดับ:

คุณเคยสงสัยว่าจะทดสอบฮีตเตอร์ได้อย่างไรบ้างหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาเตาอบเสีย เครื่องทําน้ําร้อนเสีย หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่พึ่งพาฮีตเตอร์ การรู้วิธีตรวจสอบว่ามันทํางานเป็นปกติหรือไม่มีความสําคัญอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ทำความร้อนคืออะไร?

ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน มักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตา ตู้อบ ฮีตเตอร์น้ํา เตาอบไฟฟ้า และโทสเตอร์

เครื่องมือ

เพื่อทดสอบอุปกรณ์ทำความร้อน คุณจะต้องใช้เครื่องมือบางชิ้น:

มัลติมิเตอร์
มัลติมิเตอร์
  • มัลติมิเตอร์: เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และการไหลของกระแสไฟฟ้า
  • ประแจ: เพื่อเข้าถึงองค์ประกอบการทําความร้อน คุณอาจจําเป็นต้องถอดแผงหรือฝาครอบออก
  • ถุงมือนิรภัย: ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและป้องกันมือของคุณด้วยถุงมือ

วิธีการคํานวณความต้านทานของฮีตเตอร์

หากคุณมีคู่มือการใช้งานของเตาอบไฟฟ้า โปรดอ้างอิงค่าความต้านทานที่ระบุในคู่มือเพื่อเปรียบเทียบ หากไม่มี ฉันมีสูตรการคํานวณที่สามารถช่วยคุณหาค่าความต้านทานของฮีตเตอร์ได้

R = (V x V) / P \[เมื่อ V คือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอิลิเมนต์ P คือกําลังไฟฟ้าที่อิลิเมนต์ใช้ และ R คือความต้านทาน\] (ตัวอย่างการคํานวณแสดงในส่วนเคล็ดลับ)

ทำไมฉันต้องคูณสองแรงดัน?

สมการกําลังไฟฟ้าระบุว่า P=IV กฎของโอห์มระบุว่า V=IR หรือ I=V/R แทนค่า V/R แทน I ในสมการกําลังไฟฟ้า จะได้ P=V/R\*V หรือ V\*V/R ดังนั้นความต้านทานของอิลิเมนต์ควรเป็นแรงดันยกกําลังสองหารด้วยกําลังไฟฟ้า

การทดสอบองค์ประกอบทำความร้อน

ขั้นตอนที่ 1: ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก!

ก่อนเริ่มต้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึงอิสิกเซียมคาร์ไบด์ (heating element)

โดยใช้สลักขูด, โปรดถอดแผงหรือฝาที่กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ทำความร้อนอย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 3: ปิดการเชื่อมต่อสายไฟ

ค้นหาสายไฟที่เชื่อมต่อกับฮีตเตอร์และถอดออก จดบันทึกตําแหน่งหรือถ่ายรูปเพื่ออ้างอิงในขณะประกอบคืน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่ามัลติมิเตอร์

ตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเป็นโหมดวัดความต้านทาน (โอห์ม Ω) ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดความต้านทานไฟฟ้าขององค์ประกอบการทําความร้อนได้

ขั้นตอนที่ 5: วัดค่าความต้านทาน

วางปลายสายวัดไฟฟ้าข้างหนึ่งบนจุดเชื่อมต่อโลหะหลวมขององค์ประกอบการทําความร้อน แล้ววางอีกปลายหนึ่งบนจุดเชื่อมต่อโลหะอีกด้านหนึ่งที่เชื่อมต่อกับองค์ประกอบการทําความร้อน

  • หากฮีตเตอร์ทํางานเป็นปกติ ค่าที่อ่านบนมัลติมิเตอร์ควรใกล้เคียงกับค่าที่ระบุในคู่มือการใช้งานหรือค่าที่คํานวณได้
  • หากค่าที่อ่านได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับค่าที่คํานวณได้ องค์ประกอบนั้นทํางานปกติ และข้อบกพร่องอยู่ที่อื่น
  • หากค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่คํานวณได้อย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าองค์ประกอบนั้นมีข้อบกพร่อง และจะไม่ร้อนขึ้นอย่างสมบูรณ์
  • หากค่าที่อ่านได้ต่ํากว่าค่าที่คํานวณได้อย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าองค์ประกอบนั้นมีข้อบกพร่อง หากส่วนหนึ่งขององค์ประกอบลัดวงจรหรือระเบิด อาจทําให้เกิดความร้อนมากเกินไปหรือไม่มีความร้อนเลย

การทดสอบองค์ประกอบทำความร้อนเป็นงานที่ง่ายดาย ด้วยคำแนะนำขั้นตอนตามขั้นตอน คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าองค์ประกอบทำความร้อนของคุณอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ อย่าลืมให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และปรึกษาคำแนะนำจากผู้ผลิตหากมีอยู่ ด้วยความรู้นี้ คุณจะสามารถแก้ปัญหาขององค์ประกอบทำความร้อนและให้ประสิทธิภาพสูงสุดจากเครื่องมือของคุณ

ดังนั้นใส่ถุงมือปลอดภัยของคุณ, เอามัลติมิเตอร์ของคุณ, และเริ่มทดสอบตัวเครื่องทำความร้อนเหล่านั้นด้วยความมั่นใจ!