องค์ประกอบการทําความร้อน MoSi2 ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานที่ต้องการอุณหภูมิสูงหลายประเภท เช่น เตา เตาเผา และเตาอบ เพื่อให้ได้สมรรถนะและอายุการใช้งานที่เหมาะสมขององค์ประกอบการทําความร้อนเหล่านี้ สําคัญที่จะใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่พบบ่อยในองค์ประกอบทำความร้อน Mosi2:

วิธีติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริมของฮีตเตอร์ Mosi2:

ขั้วเชื่อมต่อ: ขั้วเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้ในการเชื่อมต่อองค์ประกอบทำความร้อนกับแหล่งพลังงาน ในการติดตั้งพวกเขา ลอกปลอกสายขององค์ประกอบทำความร้อนและแทรกเข้าในขั้วเชื่อมต่อ พิดขันเพื่อรักษาการเชื่อมต่อไว้ในที่ของตัวเชื่อมต่อ

ฉนวนเซรามิก

อิสูลเลเตอร์เหล่านี้ถูกใช้เพื่อป้องกันท่อนไฟฟ้าทำความร้อนจากความเสียหายทางกายภาพและเพื่อป้องกันการเกิดการอากแบบไฟฟ้า ในการติดตั้งพวกเขา ให้เลื่อนอิสูลเลเตอร์ลงบนท่อนไฟฟ้าและวางตำแหน่งที่ต้องการ รักษาให้แน่นที่โดยใช้แถบคลิ้วหรือกาว

ขายปะเก็นรองรับ

แขนยึดเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรองรับท่อนไฟฟ้าทำความร้อนและป้องกันไม่ให้มันโค้งหรือแตกเนื่องจากน้ำหนักหรือการขยายตัวเนื่องจากความร้อน ในการติดตั้งพวกเขา ให้วางแขนยึดในตำแหน่งที่ต้องการและรักษาให้แน่นที่โดยใช้สกรูหรือแถบคลิ้ว

ท่อป้องกัน

ท่อเหล่านี้ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ทำความร้อนจากการกัดกร่อนทางเคมีหรือความเสียหายทางกลมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในการติดตั้งพวกนี้ ให้ลากท่อความรักษาบนอุปกรณ์ทำความร้อนและวางตำแหน่งที่ต้องการ รักษาตำแหน่งโดยใช้คานหรือกาว

เทอร์โมคัปเปิ้ล

อุปกรณ์เหล่านี้ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิของท่อนไฟฟ้าทำความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของระบบ ในการติดตั้งพวกเขา ให้แทรกเทอร์โมคัปเปิลลงในท่อความคุ้มครองหรืออิสูลเลเตอร์เซรามิกและรักษาให้แน่นที่โดยใช้ชุดคอมเพรสชัน

สําคัญอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและแนวทางของผู้ผลิตเมื่อติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริมส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ Mosi2 เพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์และป้องกันการซ่อมหรือเปลี่ยนที่มีราคาแพงได้