ท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) SiC

ท่อซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) SiC

ท่อป้องกันซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) มีคุณสมบัติความแข็งแกร่งสูงที่เปรียบเทียบได้กับเพชร มีการ传导ความร้อนออกมาอย่างดี, การขยายตัวทางอุณหภูมิต่ำ, และความต้านทานต่อกรด ใช้เพื่อป้องกันเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากความเสียหายในสภาวะที่ทับทิม โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงและในอุณหภูมิที่ทำลาย