วิธีหลีกเลี่ยงความเสียหายและการผิดรูปที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างฮีตเตอร์ Mosi2 กับตัวเตา?

2023-07-22 09:36 845
การจัดอันดับ:

ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ Mosi2 มีความอ่อนตัวพลาสติกบางส่วนที่อุณหภูมิสูง รายละเอียดเช่นระยะห่างระหว่างส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์กับก้นเตา ผนังเตา ภาชนะหลอมหรือขาแบน 90 องศา ควรตั้งค่าให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและความเสียหายระหว่างตัวทําความร้อนและส่วนอื่นๆ ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ Mosi2 ติดผนังเตา ทําให้ปลายด้านร้อนเสียรูปและส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ Mosi2 ร้อนเกินไป

วิธีหลีกเลี่ยงความเสียหายและการผิดรูปที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างฮีตเตอร์ Mosi2 กับตัวเตา?
ระยะห่างระหว่างองค์ประกอบการทำความร้อนและฐานเตา ผนังเตา กระบวนการหลอมหรือการสนับหัวที่ก้ม 90 องศาควรถูกตั้งไว้อย่างดี