ฮีตเตอร์ MoSi2 สามารถทดแทนฮีตเตอร์ SiC ได้หรือไม่?

2023-02-17 00:25 1,055
การจัดอันดับ:

ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 และ SiC ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง เช่น เตาเผา เตาเคลือบ และกระบวนการรักษาความร้อน

แล้วพอเปลี่ยนมันได้หรือไม่เมื่อเราต้องการเปลี่ยนมัน? ต่อไปเราจะพูดถึงว่าตัวเครื่องทำความร้อน MoSi2 สามารถแทนที่ตัวเครื่องทำความร้อน SiC ได้หรือไม่

What is MoSi2 Heating Element?

ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 ทํามาจากโมลิบดีนัมไดซิลิไซด์ ซึ่งมีความคงตัวที่อุณหภูมิสูงและต้านทานการออกซิไดซ์ได้ดี คุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 เหมาะสําหรับการประยุกต์ใช้งานอุณหภูมิสูงถึง 1800 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 มีอายุการใช้งานยาวนานและให้ความร้อนอย่างสม่ําเสมอและทั่วถึง

U ประเภท Mosi2 อิลิเมนต์ทำความร้อน
U ประเภท Mosi2 อิลิเมนต์ทำความร้อน

อิลิเมนต์ SiC Heating คืออะไร?

ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ SiC ทํามาจากซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งมีสมบัตินําความร้อนได้ดีเยี่ยม ความเสถียรที่อุณหภูมิสูง และต้านทานสารเคมี

พวกเขาถูกใช้ในการประยุกต์ใช้ในอุณหภูมิสูงได้สูงสุดถึง 1600°C และโดยทั่วไปรู้จักกันด้วยความสามารถในการร้อนและเย็นอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบทำความร้อน SiC สามารถให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและคงทน ทำให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุณหภูมิสูงหลายกรณี

องค์ประกอบการทําความร้อนแบบ Sgr Sic
องค์ประกอบการทําความร้อนแบบ Sgr Sic

ฮีตเตอร์ MoSi2 สามารถทดแทนฮีตเตอร์ SiC ได้หรือไม่?

MoSi2 และส่วนทําความร้อน SiC มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทําให้พวกมันเหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ดังนั้นโดยทั่วไป ส่วนทําความร้อน MoSi2 ไม่สามารถแทนที่ส่วนทําความร้อน SiC และในทางกลับกัน

ต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกระหว่างองค์ประกอบทำความร้อน MoSi2 และ SiC:

  • ช่วงอุณหภูมิ. ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับการใช้งานเป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อเลือกระหว่างองค์ประกอบที่ทำความร้อนด้วย MoSi2 และ SiC MoSi2 สามารถทนอุณหภูมิที่สูงกว่า SiC ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิเกิน 1600°C
  • บรรยากาศ: บรรยากาศที่ใช้ธานัมทำความร้อนก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง อุปสรรคทำความร้อน MoSi2 เหมาะสำหรับบรรยากาศออกซิไดซิ่งและเน้นสมาส ในขณะที่อุปสรรคทำความร้อน SiC เหมาะสำหรับบรรยากาศลดและไม่มีสภาพแวดล้อมก้นซ้ำ
  • ข้อกําหนดด้านกําลังไฟฟ้า: ความต้องการพลังงานของแอพลิเคชั่นต้องถูกพิจารณาด้วย อุปสรรคทำความร้อน MoSi2 มีความต้านทานสูงกว่าอุปสรรคทำความร้อน SiC ซึ่งหมายความว่าต้องใช้แรงดันสูงและกระแสต่ำเพื่อให้ได้การผลิตพลังงานเท่ากัน
  • การติดตั้ง, โดยปกติตำแหน่งการติดตั้งของเตาไฟฟ้าทำความร้อนได้รับการจองไว้ระหว่างการผลิตและต้องติดตั้งอุปสรรคทำความร้อนขนาดเฉพาะตามความต้องการ
  • ต้นทุน. ค่าใช้จ่ายของอุปสรรคทำความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วย อุปสรรคทำความร้อน MoSi2 มักมีราคาสูงกว่าอุปสรรคทำความร้อน SiC เนื่องจากราคาวัสดุเริ่มต้น ซึ่งเป็นข้อพิจารณาเมื่อเลือกระหว่างสองสิ่งนี้
Mosi2 ส่วนทําความร้อนหลังการติดตั้ง
Mosi2 ส่วนทําความร้อนหลังการติดตั้ง

สรุปแล้ว ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 และ SiC ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะที่ทําให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน แม้ว่าส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ MoSi2 อาจมีข้อได้เปรียบในบางการประยุกต์ใช้งาน แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ส่วนประกอบฮีติ้งอิลิเมนต์ SiC ได้ในทุกกรณี

การเลือกคัดเลือกระหว่างสองตัวอย่างควรเป็นไปตามช่วงอุณหภูมิ อุตสาหกรรมพลังงานและต้นทุนของการใช้งาน