คริบเครื่องประเภท M จากสแตนเลส

คริบเครื่องประเภท M จากสแตนเลส

คริบเครื่องประเภท M จากสแตนเลสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครอบองค์ประกอบทำความร้อนซิลิคอนคาร์บิดและทำจากสแตนเลสคุณภาพดี

กรรไกรแกนสแตนเลส

กรรไกรแกนสแตนเลส

คลิปสแตนเลสรูปตัว G ทำจากสแตนเลสเซี่ยงสายที่ถูกติดตั้งกับอุปกรณ์ทำความร้อน sic